Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-verdisaksforsikring 2018-01-26T14:45:35+00:00

agder forsikring og finans-verdisaksforsikring

Verdisakforsikring fra Nemi Forsikring
Har du enkeltgjenstander av høy verdi og som du ønsker en egen forsikring på? Da er dette forsikringen du skal velge. Hos oss kan du forsikre en rekke ulike gjenstander, hvilke disse er og mer om hva forsikringen omfatter kan du lese nedenfor her.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

På nett kan du kjøpe forsikring på følgende gjenstander og den må kjøpes sammen med minst en annen forsikring: (verdi opp til kr 40 000,-)

 • Bunad
 • Fotoutstyr
 • Høreapparat
 • PC/Datautstyr
 • Pels
 • Golfutstyr
 • Skytevåpen
 • Musikkinstrument – amatør
 • For forsikring av gjenstandene nevnt nedenfor, eller for gjenstander nevnt ovenfor med verdi over kr 40 000, må du ta kontakt med oss på tlf 924 20 400 eller e-post post@agderfinans.no

 • Musikkinstrument – proff
 • Ur/smykker
 • Kunst
 • Kikkert
 • Annet
 • Verdisakforsikringen dekker skader som skyldes en tilfeldig plutselig ytre påvirkning. I tillegg dekkes tyveri av gjenstanden. Egenandelen er kr 2 000,-.