Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-reiseforsikring 2018-03-05T12:32:59+00:00

agder forsikring og finans-reiseforsikring

Reiseforsikring fra Nemi Forsikring
Vi tilbyr helårs reiseforsikring som gjelder både på reise og i fritiden. Du kan kjøpe reiseforsikring tilpasset ditt behov, enten det er for familie eller enkeltperson, om den skal gjelde i Europa eller hele verden og du kan velge ønsket reiselengde: 45, 60, 75 eller 90 dager. Mer informasjon om reiseforsikringen finner du nederst på denne siden.

    HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids-, og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan være på reise inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen. Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.

Reiseforsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er medlemmer av norsk folketrygd. Familieforsikringen omfatter ektefelle-/samboer, og alle barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse

Vi har døgnåpen vaktsentral og ved akutt behov for hjelp i utlandet vil SOS International hjelpe deg.

Avbestillingsforsikring som blant annet dekker avbestilling ved akutt sykdom før avreise er inkludert i reiseforsikringen.

Reiseforsikring kan kun kjøpes sammen med minst en annen forsikring.