Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-innboforsikring 2018-03-05T11:27:57+00:00

agder forsikring og finans-innboforsikring

Innboforsikring fra Nemi Forsikring
Innboforsikringen skal dekke alt av løse gjenstander i din bolig. Hos oss kan du også kjøpe forsikring for sykkel og ved uflaks. Du kan velge en eller begge av disse forsikringene mot et tillegg i prisen. Du finner mer informasjon om dette nederst på siden.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Skader som dekkes:
 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr, ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Skade på glass eller sanitærporselen.
 • Naturskade.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.
 • Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil kr 5 000,-.
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 20 000,-.
 • Veskenapping inntil kr 20 000,-, ran og overfall.
 • Tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.
 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil kr 30 000,-.
 • Temperaturendring i fryser/kjøleskap.
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 100 000,-.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson.
  • Sykkelforsikring omfatter:
 • Tyveri av sykkel som ikke kommer til rette.
 • Skader påført ved tyveri.
 • Skader påført ved forsøk på tyveri.
 • Forsikringen gjelder i Europa.
 • Du kan velge forsikringssum på kr 15.000,- eller kr 30.000,-.
 • Dersom sykkelen er låst og oppbevart i låst rom i bygning (ikke fellesrom) eller i bygning med adgangskontroll, dekkes tyveri inntil forsikringssummen. Samlet erstatning ved tyveri av låst sykkel fra annet sted er kr 15.000,-.
 • Egenandelen er kr 2.000,-.
  • Uflaksforsikring omfatter:

  Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Har du mistet tv’en i gulvet, veltet stålampa over glassbordet eller knust flatskjermen da du spilte Nintendo Wii? Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på løsøregjenstander ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende.

 • Forsikringen dekker skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre.
 • Forsikringssum er kr 100.000,-.
 • Egenandelen er kr 4.000,-.
  • Superforsikring omfatter:
 • Løsørekasko som dekker andre fysiske skader oppstått på innbo.
 • Flytteforsikring som dekker skader på innbo ved flytting til ny bolig.
 • Penger og verdipapirer dekkes med til sammen kr 20 000,-.
 • Hobbyveksthus dekkes med inntil kr 50 000,-.
 • Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet dekkes med inntil kr 100 000,-.
 • Vare/båttilhenger til personbil dekkes med inntil kr 20 000,-.
 • Fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 hk dekkes med inntil kr 20 000,-.
 • Sykkel dekkes med inntil kr 15 000,-
 • Napping av veske som sikrede bærer på seg dekkes med inntil kr 30 000,-
 • Id tyverisikring. Dekker bl.a juridisk assistanse og rådgiving 24 timer i døgnet for å begrense konsekvensene av id tyveri.
 • Nettrydding (web clean up). Dekker rådgiving og hjelp for å rydde opp i uønsket og krenkende innhold på nettet.
  • Sanering av veggedyr og kakerlakker omfatter:
 • Omfatter kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakker på adressen for innboforsikringen, blant annet ved varme eller frysebehandling eller kjemisk behandling av bygningen.
 • Samlet erstatning er inntil kr 50 000,-.
 • Forsikringsgiver er Norsk Hussoppforsikring som er spesialister på området.