Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-innboforsikring for fritidsbolig 2018-01-26T14:38:10+00:00

agder forsikring og finans-innboforsikring for fritidsbolig

Innboforsikring Fritidsbolig fra Nemi Forsikring
Har du fritidsbolig trenger du også innboforsikring. Dette er en forsikring som skal dekke alle løse gjenstander i hytta eller leiligheten. Hos oss kan du også kjøpe forsikring ved uflaks, dette velger du selv mot et tillegg i prisen.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Skader som dekkes:
 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Skade på glass eller sanitærporselen.
 • Naturskade.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.
 • Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil kr 5 000,-.
 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 20 000,-.
 • Veskenapping inntil kr. 20 000, ran og overfall.
 • Tyveri av sykkel inntil kr. 6 000.
 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil kr 30 000,-.
 • Temperaturendring i fryser/kjøleskap.
 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 100 000,-.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson.
  • Tilleggsforsikring uflaks:

  Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Har du mistet tv’en i gulvet, veltet stålampa over glassbordet, mistet fårikålkjelen over keramikkplatetoppen eller knust flatskjermen da du spilte Nintendo Wii?

  Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på løsøregjenstander ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende.

 • Forsikringen dekker skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny fritidsbolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre.
 • Forsikringssum er kr 100.000,-.
 • Egenandelen er kr 4.000,-.