Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-hytteforsikring 2018-03-05T12:09:58+00:00

agder forsikring og finans-hytteforsikring

Hytteforsikring fra Nemi Forsikring
Dette er forsikringen for deg som har hytte eller fritidsbolig. Hos oss kan du i tillegg til Nemi Hytteforsikring også kjøpe hussoppforsikring til bygningen. Vi anbefaler deg også å tegne innboforsikring på hytta.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Skader som dekkes:
 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
 • Tyveri og skadeverk på bygningen.
 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Annen plutselig skade på bygningen.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).
 • I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi hussoppforsikring på hytte. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på bygningen. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytta skal brenne.

   Hussoppforsikring
 • For hytter/fritidshus bygget i 1975 eller senere, tilbyr vi forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.
  Norsk Hussopp Forsikring dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
 • Forsikringssum er kr 1.000.000,-.
 • Egenandel er kr 4.000,-.