Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder finans og forsikring-husforsikring 2018-03-05T11:22:55+00:00

agder finans og forsikring-husforsikring

Husforsikring fra Nemi Forsikring
Er du eier av bolig bør du ha forsikring på denne. Gjelder det bolig i borettslag eller sameie anbefaler vi deg og sjekke om bygningen allerede er forsikret. Vi anbefaler deg også å tegne innboforsikring til din bolig, slik at du sikrer alle løse gjenstander.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Skader som dekkes
 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.
 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.
 • Tyveri og skadeverk på bygningen.
 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.
 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.
 • Skade ved snøtyngde og takras.
 • Annen plutselig skade på bygningen.
 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.
 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).
 • I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi tilleggsdekning på hus. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne.

 • Vi tilbyr forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.
 • Forsikringen dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av treødeleggende insekter samt bekjempelse av skadeinsekter.
  • Hus med Superforsikring:

  (Superforsikringen forutsetter at tilleggsforsikringen sopp/råte/insekter er tegnet)

 • Følgeskader etter utett tak/vegg
 • Følgeskader etter håndverksfeil
 • Hageanlegg utvides til kr 500 000,-
 • Offentlig påbud er ubegrenset
 • Skade over 75% regnes som totalskade
 • Ombygging til rullestolbruker