Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-hund og kattforsikring 2018-03-05T12:23:47+00:00

agder forsikring og finans-hund og kattforsikring

Hund- og katt forsikring fra Nemi Forsikring
Har du hund eller katt bør du ha en god forsikring som dekker både dødsfall og veterinærutgifter. Det gjør forsikringen vi kan tilby din firbente venn.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Dødsfallsforsikring gir utbetaling ved:
 • Død dersom hunden/katten dør som følge av ulykke eller sykdom.
 • Tilfeller hvor dyret må avlives av dyrevernhensyn.
 • Hunden/katten må være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.
 • Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

   Veterinærutgifter dekker:
 • Nødvendige utgifter i forbindelse med veterinærmedisinsk undersøkelse.
 • Behandling av ulykkesskade og sykdom.
 • Inntil kr. 30.000 pr år.
 • Utgifter til avliving i forbindelse med ulykke/sykdom.
 • Medisiner og materiell som veterinæren benytter.
 • Nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.
 • Trekking av ulykkesskadde tenner.
 • Ett keisersnitt i løpet av hundens levetid.
 • Egenandelen for hund/katt yngre enn 7 år er 20 %, minimum kr 2.000, og for hund/katt eldre enn 7 år 30 %, minimum kr 2.000.
 • Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

  Reseptbelagte medisiner dekker:
 • Medisiner utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen.
 • Inntil 3.000 pr år.
 • Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.