Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-campingvogn og tilhengerforsikring 2018-03-05T12:18:33+00:00

agder forsikring og finans-campingvogn og tilhengerforsikring

Campingvogn- og tilhengerforsikring fra Nemi Forsikring
Har du campingvogn, varehenger, båthenger eller hestehenger velger du denne forsikringen. Du velger den type forsikring som passer deg best; delkasko eller kasko, og ønsket forsikringssum på innbo når det kommer til forsikring av campingvogn.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Kasko dekker:
 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
 • Utforkjøring.
 • Velting.
 • Hærverk.
 • Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.
  • Brann/tyveri dekker:
 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av hengeren inkludert fastmontert utstyr.
 • Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
 • Brann/tyveriforsikring kan ikke velges for campingvogn, kasko er eneste alternativ ved forsikring av campingvogn.
  • Innboforsikringen dekker:
  Brann.
 • Tyveri og skader i forbindelse med tyveri.