Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder finans og forsikring-bilforsikring 2018-03-05T11:16:04+00:00

agder finans og forsikring-bilforsikring

Bilforsikring fra Nemi Forsikring
Det er lovpålagt med ansvarsforsikring på alle biler med skilter. Kun ansvarsforsikring dekker ikke skader på egen bil og er derfor vår rimeligste bilforsikring. I tillegg til ansvarsforsikring kan du velge å kjøpe fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko med eller uten leiebil.

HVA DEKKES AV BILFORSIKRINGEN

  Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

  Delkasko dekker:
 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.
 • Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Veihjelp i Norden (gjelder ikke på hjemadressen/bosted) som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.
  • Kasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.
 • Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.
 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.
 • Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.
 • Utforkjøring.
 • Velting.
 • Hærverk.
 • Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.
 • Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.
 • Veihjelp på bosted.
 • Veihjelp i Europa.
  • Kasko med leiebil:
 • Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.
 • Ved reparasjon regnes erstatningstiden til normal reparasjonstid pluss et ventetillegg.
 • Ved kondemnasjon av kjøretøyet dekker vi leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at vi har tatt stilling til erstatningsspørsmålet (også her maksimalt 15 dager).
 • Ved tyveri betales leiebil for den tiden du har vært uten bil. Må bilen repareres som følge av tyveriet, betales det i tillegg for normal reparasjonstid.
  • Dersom leiebil ikke benyttes, utbetales:
 • Kr 250,- pr.dag i reparasjonstiden.
 • Kr 2 500,- ved kondemnasjon.
 • Kr 2 500,- ved tyveri, der bilen ikke kommer til rette.
  • Fører- og passasjerulykke:

  Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate.

  Ved personskade vil forsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjerer i den bilen som eventuelt er ansvarlig for skaden.

  Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av bil, slik at du allerede kan være godt dekket.

   Kasko med Superforsikring
 • Superforsikring kan tegnes på biler som er til og med 7 år gamle.
 • Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag, maksimalt erstatning er kr 25.000. Større bil (f.eks. stasjonsvogn) kan velges for inntil kr 500 pr dag ved å benytte vår samarbeidspartner. Maksimalt antall dager med leiebil vil da kunne være 62 dager ved bil til kr 400 pr dag, eller 50 dager ved bil til kr 500 pr dag.
 • Dekning for skade på motor og gir som omfatter elektronisk og mekanisk skade i motor, girkasse, motorstyreenhet og kraftoverføring som hindrer bilens fremdrift. Ved passert 200 000 km eller 8 år ytes ingen erstatning for denne dekningen.
 • Dekning for skader som skyldes feilfylling av drivstoff.
 • Utvidet dekning for fastmontert tilbehør, dette gjelder:
 • Erstatning for dekk og felg økes fra kr 10.000 til kr 30.000.
 • Hundebur beregnet for bil dekkes uten sumbegrensning ved skade på buret.
 • Erstatning for fast montert ekstrautstyr økes fra kr 10.000 til kr 50.000.
 • Utvidet dekning for skade på glasstak. Ved skade på glasstak alene vil det ikke bli bonustap ved skade.
 • Utvidet erstatningsoppgjør for bagasje i bil, summen økes fra kr 5.000 til kr 10.000.
 • Utvidet veihjelpsdekning ved at det ikke trekkes egenandel dersom selskapets samarbeidspartner benyttes.
 • Utvidet nybilgaranti. Retten til fabrikkny bil utvides fra 1 år gammel bil til inntil 3 år gammel bil.
 • Utvidet bilnøkkelforsikring som dekker tap av nøkkel eller skade på nøkkel med inntil kr 10 000.
 • Utvidet ulykkesforsikring. Erstatning ved død er utvidet fra kr 100.000 til kr 200.000 og erstatning ved invaliditet er øket fra kr 200.000 til kr 500.000.