Agder Finans & Forsikring står klar for å hjelpe deg
agder forsikring og finans-båtforsikring 2018-03-05T12:31:47+00:00

agder forsikring og finans-båtforsikring

Båtforsikring fra Nemi Forsikring
Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt, slik det er for bil. Vi anbefaler allikevel å kjøpe forsikring på båten din. Hos oss kan du velge den båtforsikringen som passer best for deg; kun ansvar, fører- og passasjerulykke, delkasko eller kasko.

HVA DEKKES AV FORSIKRINGEN

  Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt, slik den er for bil. Uten ansvarsforsikring vil du kunne bli personlig ansvarlig, for eksempel hvis du kjører på en annen båt og skader denne båten eller personer i denne.

  Delkasko dekker:
 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk.
 • Tyveri av bagasje med inntil kr 10 000,-.
 • Hærverk.
  • Kasko dekker:
 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.
 • Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr.
 • Tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk.
 • Tyveri av bagasje med inntil kr 10 000.
 • Hærverk.
 • Skade som følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt med annen båt eller gjenstand.
 • Skade som følge av at båten har kantret.
 • Skade som følge av at båten har sunket.
 • Skade på båt og tilbehør inntruffet under transport.
 • Skade som følge av at båten har vært utsatt for annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.
 • Båtredning i form av slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell.
  • Fører- og passasjerulykke:
 • Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av båt, slik at du allerede kan være godt dekket.